Jump to content

E-books / Philosophy


Cover for Natospel under täcket
E-book

Natospel under täcket

Varför uppstod det hotfulla kalla kriget mellan västblocket och östblocket omedelbart efter andra världskriget? Och hur kom det sig att Sverige, ett västland, valde att ställa sig ...


Cover for Finlands fyra krig
E-book

Finlands fyra krig

En historisk redogörelse för Finlands turbulenta tid under första halvan av 1900-talet, en blodig tid med krig och kringliggande politiska konflikter som präglat dagens fria Finlan ...


Cover for Sverige i skottlinjen
E-book

Sverige i skottlinjen

”Sverige i skottlinjen” av Jan Linder är en bok om hemlighetsmakeriet kring neutralitetspolitikens sista dagar.Under kalla krigets spänningar låg Sverige direkt i skottlinjen mella ...


Cover for Muutamia mietteitä kasvatuksesta
E-book

Muutamia mietteitä kasvatuksesta

Kuinka lasta tulisi opettaa ja kasvattaa? Laajasti vaikuttanut yhteiskuntafilosofi John Locke ottaa teoksessaan kantaa niin koulutukseen, siisteyskasvatukseen kuin luonteen kehityk ...


Cover for Det liv du kan rädda
E-book

Det liv du kan rädda

Hur kan vi motivera att köpa vatten på flaska när vi har rent vatten i kranen, samtidigt som miljontals människor kämpar för att hålla sig över ytan? Det liv du kan rädda är en mod ...


Cover for Monsuunimantroja – kirjoituksia joogasta ja Intiasta
E-book

Monsuunimantroja – kirjoituksia joogasta ja Intiasta

Joogamatka johdattaa Intian lumoaviin maisemiin.Satu Rommi on kokenut astangajoogaopettaja, ja neljännessä kirjassaan hän matkailee Intiassa, opiskelee astangaa ja pohdiskelee mole ...


Cover for Tao enligt Puh
E-book

Tao enligt Puh

Humoristisk & upplysande Nalle Puh-klassiker i ny presentutgåva »Vad är det där du håller på och skriver?« frågade Puh och kravlade upp på skrivbordet. »Tao enligt Puh«, svarade ja ...


Cover for Filosofiska klarlägganden i en grumlig tid
E-book

Filosofiska klarlägganden i en grumlig tid

Populismens segertåg, global avdemokratisering, pandemi, krig i Europa och snabba klimatförändringar. Oroliga tider står för dörren.»Filosofiska klarlägganden i en grumlig tid« är ...


Cover for Oberoende : Viktor Rydbergs klassiska liberalism
E-book

Oberoende : Viktor Rydbergs klassiska liberalism

"Ty medan jag skrivit, har jag känt mig som stridsman under de idéers fana, för vilka jag lever och andas, och mitt arbete är ett spjut, som jag slungat mot de fientliga lederna." ...


Cover for Postmodernismen
E-book

Postmodernismen

Kan något gott komma ur postmodernismen? På senare år har begreppet postmodernism blivit ett slagträ i debatten om allt från identitetspolitik och sanningsrelativism, skola, vård o ...


Cover for Livsmeningar: en tankebok
E-book

Livsmeningar: en tankebok

Allt fler svenskar uppger att deras liv saknar mening. Många har en lite diffus känsla av att livet har en mening, men saknar ändå ett sammanhang där man kan diskutera frågan. I et ...


Cover for Världsandens partisaner: Filosoferna, tredje riket och den liberala demokratin
E-book

Världsandens partisaner: Filosoferna, tredje riket och den liberala demokratin

Martin Heidegger, Carl Schmitt och Ernst Jünger tillhörde den liberala demokratins mest skarpsinniga kritiker, kom alla att på ett eller annat sätt att ansluta sig till nazismen oc ...


Cover for Dialoger
E-book

Dialoger

Odödliga filosofiska verk i ny utgåva I Dialoger samlas ett antal av Platons mest berömda texter: verk skrivna i samtalsform och ofta med Platons lärare Sokrates i en av de central ...


Cover for Det levande : Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan
E-book

Det levande : Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan

Vad är naturen? En gruva att plundra på resurser, en vildmark för semester, ett harmoniskt system som människan bör lämna i fred eller fågelbordet utanför köksfönstret? I Det levan ...


Cover for Äckel : Smitta, synd, samhälle
E-book

Äckel : Smitta, synd, samhälle

Äckel är det som gör att vi undviker rutten mat och människor som snyter sig i bordsduken. En till synes enkel känsla som spelat en avgörande roll både för människans överlevnad oc ...


Cover for Virtuella världar : Filosofiska problem
E-book

Virtuella världar : Filosofiska problem

Vi kan ännu inte ta på en virtuell yta, smaka på en virtuell dryck eller känna en virtuell doft. Men enligt filosofen David Chalmers utvecklas tekniken så fort att det inom ett årh ...


Cover for Om friheten
E-book

Om friheten

Ett glödande och vältaligt försvar för den individuella friheten, så långt den är förenlig med andras frihet. Bokens huvudsyfte är att ange de faror som följer i demokratins spår o ...


Cover for Handbok i livets konst
E-book

Handbok i livets konst

Tidlös klassiker om att leva förnuftigt Epiktetos stoiska manual Handbok i livets konst har trots sitt nätta omfång haft ett närmast omåttligt inflytande på utvecklingen av den mod ...


Cover for Leibniz : En intellektuell biografi
E-book

Leibniz : En intellektuell biografi

Gottfried Wilhelm Leibniz lämnade som en av historiens sista universalgenier framstående bidrag till logiken, matematiken, fysiken och metafysiken. Av alla som bidrog till att lägg ...


Cover for Fursten
E-book

Fursten

Fursten utkom för första gången 1532, och skapade en debatt som pågår än idag. Machiavelli analyserar maktens mekanismer, blottlägger de krafter som får människor att underkasta si ...


Cover for Filosoferna : Det västerländska tänkandet sedan år 1900
E-book

Filosoferna : Det västerländska tänkandet sedan år 1900

Vid 1900-talets början finns en utbredd uppfattning om att filosofin befinner sig i kris. De förmoderna kunskapsformerna har förlorat sin ställning och de kulturella framstegens oc ...


Cover for Filosoferna : Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776-1900
E-book

Filosoferna : Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776-1900

De filosofer som översköljdes av modernitetens första chockvåg försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna. De upplevde den amerikanska revolutionen 1776 och den franska ...


Cover for Metamodernism
E-book

Metamodernism

Det gångna decenniets kulturella, ekologiska och teknologiska utveckling har hastigt undergrävt vår förmåga att förstå samtiden. Den upplevelse av framsteg som kännetecknat moderni ...


Cover for Symposium
E-book

Symposium

Under en segerbankett uppstår en vänskaplig tävling om vem bland gästerna som kan hålla det bästa talet till Eros, kärlekens gud. Talarna försöker trumfa varandra med snillrika utl ...


Cover for Ur mammas mörker
E-book

Ur mammas mörker

Ur mammas mörker handlar om anorexi, hysteriska kvinnor och män, en kropphetsande kultur och medikalisering av sorg. Åsa Slotte skriver klarsynt och känsligt fram ett synsätt på di ...